Särskolan byter namn till anpassade skolan

Illustrationsbild för anpassad skola.

Illustrationsbild: Skolverket.se

Den 2 juli byter särskolan namn till anpassade skolan. Det är nya bestämmelser i skollagen som ska stärka utbildningen för elever med intellektuell funktionsnedsättning (IF).

Namnbyte och nya bestämmelser

De nya bestämmelserna börjar gälla den 2 juli 2023 och kommer innebära att:

  • grundsärskolan byter namn till anpassade grundskolan
  • gymnasiesärskolan byter namn till anpassade gymnasieskolan
  • särskild utbildning för vuxna byter namn till komvux som anpassad utbildning
  • uttrycket utvecklingsstörning ersätts med intellektuell funktionsnedsättning (IF)
  • benämningen träningsskola tas bort.

Anpassade skolor i kommunen

I Lindesbergs kommun finns samtliga anpassade skolor i Lindesberg. Anpassad grundskola på Lindbackaskolan, anpassad gymnasieskola på Lindeskolan och komvux som anpassad utbildning på Masugnen.

Till grund för namnbytet ligger ett medborgarförslag från två unga killar som själva har erfarenhet av att gå i särskola. Riksdagsbeslutet om skollagens nya bestämmelser togs i juni 2022.

Senast uppdaterad