Kommunen erbjuder gymnasieelever att åka med grundskoleskjutsar

Närbild på säte och stoppknapp inifrån en av Länstrafikens bussar.

I juni beslutade kommunstyrelsen att erbjuda gymnasieelever på Lindeskolan att åka med befintliga grundskoleskjutsar. Beslutet gäller från skolstart i augusti 2023.

Lindesbergs kommunstyrelse har beslutat att ge Region Örebro län uppdraget att låta Lindeskolans gymnasieelever åka med befintliga grundskoleskjutsar. Beslutet omfattar gymnasieelever som är folkbokförda i kommunen och som går på Lindeskolan i Lindesberg.

De elever som berörs av beslutet kommer, i början av augusti, få ett brev hemskickat till sig eller sin vårdnadshavare. I brevet kommer det finnas information om hållplatser, busstider och eventuella bussbyten.

Hur kommer det fungera?

På väg till skolan kommer vissa elever behöva kombinera skolbussturen med ordinarie linjetrafik, linje 351. Vissa eftermiddagar saknas ordinarie bussturer vid gymnasiets sluttid klockan 16.10. Vid dessa tillfällen kommer skjutsar köpas till för att erbjudandet ska fungera både till och från skolan.

Beslutet gäller för läsåret 23/24 och beräknas kosta Lindesbergs kommun cirka 1 200 000 kr.

Vem omfattas av beslutet?

För att omfattas av beslutet behöver du:

  • Vara gymnasieelev på Lindeskolan.
  • Vara folkbokförd och boende i Lindesbergs kommun.
  • Ha minst sex kilometer till Lindeskolan.
  • Ha mer än fem kilometer till närmsta linjehållsplats.

Bakgrund

Det var på grund av besparingskrav som Region Örebro län beslutade om att lägga ner busstrafiken på linjerna 350 och 352. Linjerna upphörde att trafikeras den 12 december 2022. Sedan tidigare hade trafiken på linje 353 dragits in.

För att säkerställa att kommunens gymnasieelever skulle komma till och från skolan beslutade Lindesbergs kommunstyrelse att göra ett tillköp av skoltransport för de elever som påverkades av nedläggningen. Beslutet gällde under vårterminen 2023, fram till den 9 juni.

Har du frågor om beslutet?

Skicka ett mejl till:

skolskjuts@lindesberg.se

 

Senast uppdaterad