Vad tycker du om vår kommun?

Illustration av sex ansikten på blå bakgrund med texten "Är du utvald?".

På uppdrag av Lindesbergs kommun har SCB skickat ut en medborgarenkät till 1200 slumpmässigt utvalda invånare. Du som har fått enkäten, ta chansen att göra din röst hörd!

Det är det dags för årets medborgarundersökning. Totalt 1200 kommuninvånare har blivit slumpmässigt utvalda att delta. Med hjälp av Statistiska centralbyrån (SCB) vill vi veta vad du tycker om vår kommun.

Vad handlar frågorna om?

Frågorna handlar bland annat om kommunen som en plats att leva på
och om kommunens service. Det är din uppfattning som vi är
intresserade av, du behöver inte ha egna erfarenheter av våra
verksamheter för att kunna svara. Du kommer svara på frågor som:

  • Vad tycker du om skola och äldreomsorg?
  • Vilket förtroende har du för våra politiker?
  • Hur trygg känner du dig utomhus i ditt område?

Hur besvarar jag enkäten?

Du besvarar enkäten på webben eller via en pappersankät. Du ska redan nu ha fått ett informationsbrev hemskickat till dig som innehåller inloggningsuppgifter till webbankäten. Det går bra att logga in flera gånger och att spara dina svar. Pappersenkäten skickas ut under september månad.

Det går bra att hoppa över frågor som du inte vill svara på.

Varför är mina svar viktiga?

Det är frivilligt att delta, men beskrivningen av invånarnas syn på kommunen blir tydligare och säkrare om fler svarar. Resultatet av undersökningen används som underlag när ledningen ska fatta beslut om kommunens framtid.

Var hittar jag mer information?

Vill du ha mer information om undersökningen eller funderar på hur och till vad dina svar kommer användas? Här hittar du svar på vanliga frågor.

Frågor och svar om medborgarundersökningen (SCB:s webbplats) Länk till annan webbplats.

Ta chansen att påverka utvecklingen i vår kommun, tack på förhand för din medverkan!

Senast uppdaterad