Lokala företagare bjuds in till upphandlingsdialog

Jennifer Klingvall framför kommunhuset i Lindesberg.

Vill du göra affärer med Lindesbergs kommun? 19 oktober bjuds du som är lokal företagare in till upphandlingsdialog. Detta är det första dialogmötet och planen är att ordna två möten per år.

Den 19 oktober bjuds lokala företagare in till upphandlingsdialog på Lindesbergs stadshotell. Mötet riktar sig både till dig som nuvarande leverantör och till dig som är intresserad av att bli leverantör till kommunen. Under mötet kommer du få höra om hur offentlig upphandling fungerar och vilka upphandlingar som Lindesbergs kommun har på gång framöver.

- Vi gör det här för att komma ut och möta det lokala näringslivet. Att få igång en dialog tror jag är viktigt från båda håll. Det är värdefullt för oss som jobbar med kommunens upphandlingar att komma ut och möta företagarna. Vi behöver lära oss mer om hur marknaden ser ut för att veta vad som kan upphandlas lokalt och för att vi ska ställa relevanta krav i våra upphandlingar, säger Jennifer Klingvall, upphandlingsansvarig på Lindesbergs kommun.

Marknadsdialogen är en jätteviktig del av upphandlingsprocessen och för att det i slutändan ska bli en bra affär, både för kommunen och den leverantör som det skrivs avtal med.

- Vår förhoppning med upphandlingsdialogen är att öka företagens kunskap om offentlig upphandling och att sänka tröskeln för att fler lokala företag faktiskt ska lämna in anbud. Är man inte van att delta i offentliga upphandlingar kan man nog ha bilden av att det är svårt och krångligt, men det är något vi vill ändra på. Vi vill avdramatisera hela processen, säger Jennifer Klingvall.

Historiskt har kommunen inte haft så stora möjligheter att göra utförliga marknadsanalyser eller ha en ordentlig leverantörsdialog inför upphandlingar, men det är något vi nu vill förbättra.

- Jag hoppas att företagarna ser nyttan i att möta oss, att få lära sig mer om hur en upphandling går till och få möjlighet att ställa frågor. Att ha en öppen dialog tror jag även kan förbättra kommunikationen inför och under kommande upphandlingar, säger Jennifer Klingvall, upphandlingsansvarig på Lindesbergs kommun.

Den första upphandlingsdialogen är torsdag 19 oktober kl. 16 – 18 på Lindesbergs stadshotell.

Information och anmälan på lindesberg.se/upphandling

Senast uppdaterad