Nu börjar höstens ABC föräldraträffar

Två barn som hoppar i en säng.

Är du förälder? Nu kan du anmäla dig till höstens ABC föräldraträffar. Vi anordnar grupper för föräldrar till barn i olika åldrar.

Tillsammans med Region Örebro län bjuder vi in till familjestödsträffar för alla föräldrar. Syftet med träffarna är att stärka relationerna mellan föräldrar och barn samt att främja barns positiva utveckling.

Mer information ABC förldraträffar

Senast uppdaterad