Dataintrång på praktikplatsen.se och ferieplatsen.se

Skärmklipp på praktikplatsen.se's startsida.

Dataintrång har upptäckts på system där webbplatserna praktikplatsen.se och ferieplatsen.se ingår. Händelsen är anmäld till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

Söndag 24 september upptäcktes en attack på Göteborgsregionens system som innefattar praktikplatsen.se och ferieplatsen.se. Det är två webbplatser som används av Lindesbergs kommun för att administrera prao, arbetsplatsförlagd praktik, SFI-prao, LIA-lärande i arbetslivet och sommarferier för ungdomar.

I och med attacken finns en risk att personuppgifter har läckt, även om Göteborgsregionens leverantör bedömer att sannolikheten är låg.

Vad har hänt?

  • Söndag 24 september konstaterades att Göteborgsregionen haft intrång i delar av sin driftsmiljö hos leverantören Infracom. Drabbade system hade utsatts för en så kallad ransomware-attack, där data krypterats. Samtliga servrar stängdes ner för att minimera skadan.
  • Måndag 25 september, på kvällen, fick Lindesbergs kommun information om intrånget.
  • Tisdag 26 september skickade Lindesbergs kommun in en anmälan till integritetsskyddsmyndigheten, IMY.
  • Från och med söndag natt 25 september påbörjades arbetet med att återställa krypterade servrar från backuper. Onsdag 27 september var systemen tillbaka i drift.

Om jag vill veta mer?

Om du har frågor eller funderingar kan du kontakta:

Zila Conejeros

Enhetschef Arbetsmarknadsenheten

zila.conejeros@lindesberg.se

0581-816 50

Tobias Skogdalen

Biträdande chef Arbetsmarknadsenheten

tobias.skogdalen@lindesberg.se

0581-812 24

Du kan också besöka Göteborgsregionens webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad