Demokratidagen 2023

Bild på Johanna Fjällman och Ebba Jansson som håller i dagen.

Bild på Johanna Fjällman och Ebba Jansson som håller i demokratidagen.

Idag höjer vi blicken mot vår lokala demokratidag som uppmärksammas den 26 oktober varje år. Dagen riktar sig till ungdomar mellan åldrarna 13–25 år och som är boende i Lindesbergs kommun.

Dagen hålls i Lindesbergs Arena och årets tema är trygghet. Under dagen kommer politiker och tjänstepersoner från Lindesbergs kommun, men även kommunpolisen, berätta mer om det trygghetsarbete som pågår. Därefter kommer ungdomarna att få sitta i samtalsgrupper och diskutera vad trygghet betyder för dem. Syftet med dagen är att ta tillvara på deltagarnas åsikter, vilket utgör en stor del av vår kommunala politik.

Bild på kommunstyrelsens ordförande Tomas Klockars

Kommunstyrelsens ordförande Tomas Klockars.

Bild på kommunpolisen i Lindesberg

Kommunpolisen i Lindesberg.

Senast uppdaterad