Insektsangripna träd avverkas i Frövi

Avverkade granar i hög täckta av ett tunt lager snö.

På uppdrag av Lindesbergs kommun har Sveaskog påbörjat arbetet med att avverka skog på ett område i Frövi. Det är granar som drabbats av insektsangrepp och friska granar som riskerar att angripas som ska tas bort.

Under vecka 49 påbörjar Sveaskog arbetet med att avverka skog på ett område i Frövi. Arbetet utförs på uppdrag av Lindesbergs kommun. Det är både granar som drabbats av insektsangrepp och friska granar som framöver riskerar att angripas som behöver tas bort.

Som besökare i skogen är det viktigt att du håller minst 90 meters avstånd till arbetande skogsmaskiner.

Karta över Frövi, Lindesbergs kommun.

Avverkningen sker på markerat område i Frövi.

Förstärkt miljöhänsyn

Avverkningen utförs med förstärkt hänsyn till närboende, men även till vatten-, natur- och kulturvärden. Förstärkt hänsyn innebär att fler träd och trädgrupper lämnas kvar för att skogen ska upplevas trivsam att besöka. Maskinerna undviker att köra på stigar och behöver de korsa en stig läggs material från skogen ut för att skydda stigen under arbetet gång.

Har du frågor om avverkningen?

Kontakta Hillevi Ericsson på Sveaskog

010-544 99 42

hillevi.ericsson@sveaskog.se

Senast uppdaterad