Öppet samråd för finskt förvaltningsområde

Sverigefinsk flagga hissad i en flaggstång

Lindesbergs kommun är ett så kallat förvaltningsområde för finska språket. Det betyder att finska har ett förstärkt skydd i Lindesbergs kommun.

För att stärka den finska minoriteten och för att ge möjlighet till delaktighet och inflytande ordnar förvaltningsområdet samrådsmöten två gånger per år.

Samrådsmötena är öppna för alla att diskutera relevanta frågor som rör den finska minoriteten.

Plats

Kommunhuset, Lindesberg. Sammanträdesrum Krontallen, ingång från Bättringsvägen

Tid och datum

14 december kl. 17.00-18.30

Dagordning

  • Utvärdering av arrangemang Finlands självständighetsdag
  • Planering inför Sverigefinnarnas dag
  • Slutrapport Finsktalande stödperson
  • Bastuflotten vid Lindesjön

Har du frågor?

Tomas Klockars (M)

Kommunstyrelsens ordförade

Tomas.klockars@lindesberg.se

0581-810 29

Senast uppdaterad