Öppet samråd för finskt förvaltningsområde

Sverigefinsk flagga hissad i en flaggstång

Lindesbergs kommun är ett så kallat förvaltningsområde för finska språket. Det betyder att finska har ett förstärkt skydd i Lindesbergs kommun.

För att stärka den finska minoriteten och för att ge möjlighet till delaktighet och inflytande ordnar förvaltningsområdet samrådsmöten två gånger per år.

Samrådsmötena är öppna för alla att diskutera relevanta frågor som rör den finska minoriteten.

Plats

"Gamla kirurgen", Kungsgatan 41, Lindesberg

Porten är låst, ring på porttelefonen

Tid och datum

14 mars kl. 16.00-17.30

Dagordning

  • Tillbakablick 2023
  • Utvärdering av Sverigefinnarnas dag
  • Övriga frågor

Har du frågor?

Tomas Klockars (M)

Kommunstyrelsens ordförade

Tomas.klockars@lindesberg.se

0581-810 29

Senast uppdaterad