Det är dags att ansöka om skolskjuts

Biltak med en skolskjutsskylt.

Foto: Region Örebro län/Alexander von Sydow

Under mars månad är det dags att ansöka om skolskjuts inför läsåret 2024-2025. Du som till hösten har barn i någon av Lindesbergs kommuns grundskolor behöver göra din ansökan senast den 31 mars.

Vem behöver ansöka om skolskjuts?

Alla vårdnadshavare med barn i kommunens grundskolor, som har behov av skolskjuts, måste ansöka.

Du som har barn i grundsärskola eller gymnasiesärskola behöver inte göra någon ansökan, det sköts av skolans personal. Du kan kontakta skolan vid frågor om skolskjuts för ditt barn.

När ska jag ansöka?

Under perioden 1 – 31 mars 2023 kan du ansöka om skolskjuts för läsåret 2024-2025. För att din ansökan ska kunna hanteras och planeras i tid till skolstarten i augusti måste din ansökan vara inne senast den 31 mars.

Hur gör jag för att ansöka?

Ansökning sker digitalt via e-tjästen nedan. Du behöver e-legitimation för att kunna göra din ansökan. 

skolskjuts.se/applicationportal/lindesberg Länk till annan webbplats.

Om du inte har e-legitimation finns en blankett att ladda ner från kommunens e-tjänsteportal.

etjanst.lindesberg.se/skolskjuts Länk till annan webbplats.

Hur hanteras mitt ärende?

När din ansökan har kommit in bedöms ditt barns rätt till skolskjuts. Efter bedömningen får du ett beslut i e-tjänsteportalen. Om din ansökan beviljas så planeras skolskjuts för ditt barn. När planeringen är klar får du ett nytt meddelande.

Om din ansökan avslås får du också ett meddelande. I beslutet står då motiveringen till avslaget. Där finns även information om hur du kan överklaga beslutet.

Om jag har frågor om min ansökan eller om skolskjutsen?

När du är inloggad i e-tjänsteportalen kan du använda meddelandefunktionen för att ställa frågor om ansökan, beslut eller ditt barns skolskjuts.

För mer information

Mer information om vilka regler som gäller för våra skolskjutsar:

lindesberg.se/utbildning-och-barnomsorg/skolskjuts

Senast uppdaterad