Träffa våra familjestödjare

Familjestödjarna Jesper Blom och Annelie Berggren står framför en ljus betongvägg och ler in i kameran.

Familjestödjarna Jesper Blom och Annelie Berggren

Vi förstår att föräldraskap kan vara utmanande och tufft emellanåt. Att det kan kännas som att du som förälder eller vårdnadshavare inte räcker till. Men med hjälp av våra familjestödjare kan du och din familj få hjälp med hur ni kan skapa en fungerande vardag.

Familjestödjarna finns till för hela familjen och deras huvudsakliga uppgift är att ge barn de bästa förutsättningar för att må bra och lyckas i skolan. De arbetar förebyggande och stöttar familjer genom att vara en brygga mellan skolan och hemmet.

Vilket stöd kan jag få från er familjestödjare?

Eftersom vår roll går ut på att stötta hela familjen med fokus på att ge barnets de bästa förutsättningarna anpassar vi varje typ av stöd efter din familjs behov. I vissa fall kan det handla om att kartlägga hur din familj fungerar, utbilda om hälsosamma och ohälsosamma levnadsvanor, prata om relevanta psykologiska processer som förekommer hos barn och unga, etc.

På vår sida ”familjestödjare” kan du läsa mer om vilket typ av stöd vi kan ge dig.

- Jesper Blom, familjestödjare

Har ni tystnadsplikt?

Ja, vi familjestödjare har tystnadsplikt och för ingen dokumentation. Det innebär att det som sägs under vårt samtal kommer stanna mellan oss, om vi inte kommit överens om något annat.

- Annelie Berggren, familjestödjare

Hur tar jag kontakt med er?

Du kan ta kontakt med oss på olika sätt. Välj det alternativ som passar dig bäst. Du kan antingen söka upp oss på de skolor där vi arbetar, eller så är du välkommen att ta kontakt med oss via telefon eller mejl.

- Annelie Berggren, familjestödjare

Kontaktuppgifter

Jesper Blom, Lindbackaskolan
Jesper.blom@lindesberg.se
073 656 89 72

Annelie Berggren, Hagabacken och Storåskolan
Annelie.berggren@lindesberg.se
076 513 18 79

Senast uppdaterad