Deltagarnas ord från vårens ABC grupp 0–2 år

Tre föräldrar sitter med deras små barn på en soffa.

Några av deltagarna från vårens ABC 0-2 år.

Idag uppmärksammar vi den årliga föräldradagen genom att bjuda på tankar och reflektioner från några av de föräldrar som deltog i vårens föräldraträff för 0–2 år.

Det krävs ingen forskning för att övertyga oss om att en bra relation med våra barn är viktig, det vet vi redan. Däremot är det inte alltid självklart hur vi ska åstadkomma det. ABC (alla barn i centrum) riktar sig därför till föräldrar och vårdnadshavare som vill lära sig mer om föräldraskapets olika delar, samtidigt som de får möjlighet att träffa andra personer som befinner sig i en likande situation.

Vad tyckte deltagarna om vårens ABC 0-2 år?

När vi frågade deltagarna från vårens ABC 0-2 år vad det roligaste med ABC var och om de skulle rekommentera fler att anmäla sig hade de detta att säga.

Vad var det roligaste och mest lärorika med ABC 0–2 år?

Kombinationen av träffarnas innehåll och att få träffa andra föräldrar med barn i samma ålder har varit väldigt bra. Det har funnits ett värde i att få lära sig mer om hur man kan eller ska vara som förälder, samtidigt som vi fått bekräftelse på att vi redan gör bra saker.

Det har varit roligt att få träffa andra föräldrar och dela med oss av våra erfarenheter till varandra. Gruppledarna har även skapat en trygg miljö för oss och våra barn vilket vi är tacksamma för.

Skulle du rekommendera fler att anmäla sig till ABC föräldraträffar?

Absolut. Jag själv var lite skeptisk till att anmäla mig då jag trodde att träffarna bara skulle bestå av föreläsningar med mycket information och pekpinnar om hur vi ska vara som föräldrar. Men eftersom vi har varit i en trygg miljö, fått ta del av informationsrikt material och fått möjlighet att diskutera mycket med varandra så har det känts roligt och givande”.

Är du intresserad av att anmäla dig till höstens ABC tillfällen?

Under juli/augusti kommer vi att publicera höstterminens ABC föräldraträffar på Lindesberg.se och på Lindesbergs kommuns facebook och instagramkonto.

Du hittar all information på den här sidan.

Senast uppdaterad