Lindbackaskolan och läsåret som snart har gått

Elizabeth Falk, rektor på Lindbackaskolan.

Elizabeth Falk, rektor på Lindbackaskolan.

Snart har ytterligare ett läsår klarats av, Lindbackaskolans tredje för att vara exakt. Hur ser man till att skolan är en lugn och trygg miljö för elever och personal och hur har det senaste läsåret varit? Rektor Elizabeth Falk delar med sig av sina tankar.

Sommarlovet närmar sig med stormsteg för Lindbackaskolans elever och personal. Elizabeth Falk blickar tillbaka på läsåret som gått och berättar om sin roll som rektor och vilka drömmar hon har för Lindbackaskolan.

Hej Elizabeth!


Hur är det att vara rektor på Lindbackaskolan?

– Jag tycker att det är kul, det är omväxlande och det är aldrig tråkigt. Det händer saker hela tiden!

Vad tycker du är din viktigaste uppgift som rektor?

– Min viktigaste uppgift är att vara närvarande och att försöka se alla, både elever och personal.

På vilket sätt arbetar du som rektor för att skolan ska vara en lugn och trygg plats att vara på?

– Jag jobbar framför allt tätt med mina biträdande rektorer. Vi arbetar mycket tillsamman med vårt elevhälsoteam och försöker jobba främjade och förebyggande. Vi arbetar väldigt mycket med trygghet och studiero, vi vill minimera förekomsten av oönskade händelser på skolan. Till exempel så jobbar vår kurator och vår socialpedagog med värdegrundsarbete som de sprider till mentorerna som, i sin tur, tar det med eleverna under mentorstiden.

– Vi samverkar för att skapa en trygg skola där man kan fokusera på det man vill bli efter skoltiden här hos oss.

Vad är bäst med Lindbackaskolan, vad är du mest stolt över?

– Jag stolt över att vi har alla funktioner. Vi är stora vilket innebär att vi har specialpedagoger, speciallärare och ett komplett elevhälsoteam. Vi har teamledare, vi har stödpersonal, vi har väldigt bra förutsättningar.

Om du fick drömma fritt, vad skulle du önska för skolan?

– Det är ett tråkigt svar, men jag skulle naturligtvis önska mycket mer pengar. Just för att kunna förverkliga många av de idéer och tankar som vi har, men som vi inte kan genomföra för att det inte finns pengar i kommunen. Jag skulle också drömma om ett samarbete mellan alla oss vuxna som jobbar i kommunen, med ett "hela dygnet"-perspektiv. Att vi samarbetar med vårdnadshavare, med föreningslivet, med idrottsföreningar och med religiösa samfund. Att vi gemensamt ser barnen hela dagen och tillsammans hjälps åt. Och där är socialtjänst och polis superviktiga.

– Vi har ett gott samarbete med många, men det skulle kunna göras ännu mer. Vi skulle tillsammans kunna skapa en lugnare miljö som skulle bidra till att barnen mår bättre.

Hur samarbetar ni idag med exempelvis polis och socialtjänst?

– Vi har en väldigt bra dialog med ungdomspolisen. De kommer hit när de kan och bara finns här bland ungdomarna och lär känna dem, pratar med oss vuxna, stämmer av läget.

– Jag tycker också att vi har fått en mycket bättre dialog med socialtjänsten, där har vi jobbat en hel del med IFO (Individ- och familjeomsorg). Det har kommit fram mycket bra saker, hur vi i skolan upplever socialtjänsten och vilket utbyte de vill ha med oss. Det som sätter käppar i hjulet är den sekretess som finns i dagsläget, att vi går under olika lagstiftningar. Men, det pågår ett arbete i Sverige med att lätta upp sekretessen och det skulle underlätta oerhört mycket för oss i skolan.

Skolavslutningen närmar sig med stormsteg. Hur skulle du utvärdera läsåret som har gått?

– Övervägande positivt. Vi har stått inför en del utmaningar, men hanterat dem på ett bra sätt. Vi kommer att utvärdera läsåret på ett djupare plan när alla elever gått på sommarlov och fundera över vad vi kan skruva på till nästa läsår. Det är viktigt att vi inte slår oss till ro. Vi kan alltid utvecklas och göra saker på ett annat sätt.

Hur tänker du som rektor inför nästa läsår, finns det några särskilda planer?

– Nästa läsår kommer vi att ha fokus på trygghet och studiero samt ledarskapet i klassrummet. Det är de områden vi ringat in som centrala för att skapa och bedriva den skola vi vill att Lindbacka ska vara. Vi kommer också att måna om samarbetet med vårdnadshavare och externa aktörer som socialtjänst och polis.

Närbild av Lindbackaskolans fasad.

Senast uppdaterad