Att vara ett familjehem

Kvinna sitter på en parkbänk och tittar ut över en sjö.

Barn och unga förtjänar trygghet och stabilitet. Men dessvärre finns det inte tillräckligt med resurser för att garantera detta. Därför är det viktigt att fler vuxna engagerar sig och läser på om vad var och en kan göra för att stötta barn och unga som av olika anledningar inte kan bo hemma.

Med koppling till detta har Socialstyrelsen under våren genomfört en kampanj för att få fler att anmäla sig som familjehem, jourhem och kontaktfamilj. Även i Lindesberg har vi uppmärksammat ämnet genom att informera om det ökade behovet på sociala medier. Men det som inte nämns i de inlägg som cirkulerar är hur det faktiskt är att ställa upp som familjehem. Därför har vi tagit kontakt med ett lokalt familjehem för att svara på frågor om hur det är, vilka positiva effekter det har och vilka utmaningar man kan stöta på.

Personen som intervjuats har bett om att få vara anonym, därför har vi för enkelhetensskull valt att kalla personen för Marie.

Hej Marie, hur kommer det sig att du valde att bli ett familjehem?

Det är någonting som jag alltid velat. Min mamma tog hand om en flicka när jag var yngre och efter att jag sett vilken positiv effekt det hade kände jag att det var någonting som jag också ville göra. Så när mina egna barn blev större och jag kände att det fanns tid och utrymme i min vardag valde jag att anmäla mig för att bli ett familjehem.

Vad är det mest positiva med att vara ett familjehem?

Att kunna vara med och skapa trygghet åt barn och unga som har det svårt är en del av det. Men även möjligheten att kunna se ett barn utvecklas till det bättre och känna att de får en chans till en stabil uppväxt och att det finns vuxna som kommer ställa upp i vått och tort. Det är några av de mest positiva sakerna.

Om vi vänder på frågan, vad är mest utmanande med att vara ett familjehem?

En utmanande del i att vara ett familjehem är dels att lära sig förstå och hantera den ryggsäck barnen bär med sig. Med det menar jag att den ena personen är inte en andra lik och att alla barn bär på en egen historia och har egna erfarenheter. Därför är det viktigt att jag som familjehem skapar mig en bild av barnens grundförutsättningar och försöker anpassa mig utifrån dennes grundförutsättningar.

Sen kan det även vara utmanande att ha kontakt med barnens föräldrar. Ibland delar man inte samma åsikter och man tänker olikt den andra och då måste jag stå upp och göra det som är rätt för barnet.

Tycker du att socialtjänsten i Lindesbergs kommun stöttar dig i din roll som familjehem?

Det tycker jag verkligen. Om det uppstår en situation eller om jag har frågor så går det alltid att få tag på dem direkt. Sen brukar de även ibland ringa för att fråga hur det går och om man behöver hjälp med något och det uppskattar jag väldigt mycket.

Slutligen, vad skulle du säga till personer som går i tankarna om att anmäla sitt intresse om att bli ett familjehem?

Det jag skulle säga är - har du en stabil familj och känner att du har tid över så är det självklart att du ska ringa och anmäla dig. Sen kan man ju alltid prova på genom att börja som kontaktfamilj eller något liknande för och känna att det faktiskt funkar.

Om du har ett intresse Här kan du läsa mer om hur du anmäler dig som familjehem och vad uppdraget innebär för dig och din familj.

Senast uppdaterad