Invasiva arter - så minskar vi spridningen

Jätteloka.

Jätteloka.

Invasiva främmande arter är arter som har flyttats från sin naturliga miljö. De sprider sig snabbt och påverkar den biologiska mångfalden. Tillsammans kan vi minska spridningen av invasiva arter.

Invasiva främmande är arter som med människans hjälp flyttats från sin ursprungliga miljö och i sin nya omgivning börjar sprida sig snabbt och orsakar allvarlig skada för ekosystem, infrastruktur eller människors hälsa vilket medför stora kostnader för samhälle och enskilda.

Tillsammans kan vi minska spridningen

Har du invasiva växter i trädgården eller på din mark? Då är det du som fastighetsägare som ansvarar för att bekämpa dem. På kommunal mark, exempelvis parker, är det kommunen som ansvarar för att bekämpa växter som är EU-listade.

Om du ser invasiva arter på någon plats är det bra om rapporterar in det, det bidrar till kartläggningen.

Information om inrapportering, bekämpning och trädgårdsavfall på vår webbplats

Senast uppdaterad