Vision 2025

Lindesbergs kommun - där Bergslagen och världen möts

"Lindesbergs kommun ska genom nydanade insatser, byggda på tradition och erfarenhet, vara det naturliga valet för näringsliv och boende i Bergslagen och angränsande delar av Mälardalen".

Så sammanfattas visionen för Lindesberg kommun. Här finns mycket att erbjuda både boende och besökare. En rik historia, många fritidsaktiviteter, en storslagen natur, sjönära boenden och en glödande gemenskap.

Kommunikationer, ett sjudande affärsliv, attraktiva bostäder, industrimark och ett
varierat och rörligt arbetsliv är självklart. Här bygger vi ett hållbart samhälle som inkluderar alla människor. En god välfärd och rika möjligheter med ett sprudlande kultur- och föreningsliv ger det lilla extra som vi behöver.

Förutsättningarna för handel och näringsliv är utmärkta. I kommunen finns en framsynt planberedskap så olika boendealternativ i attraktiva lägen snabbt erbjuds likväl som mark för industrietablering och effektivt företagsstöd.

Senast uppdaterad