Regler och styrande dokument

Förutom lagar och regler har kommunen egna planer, policys och program som styr och reglerar de olika verksamheterna.

Det kan till exempel handla om vilka riktlinjer vi arbetar efter när det gäller jämställdhet, personalpolitik och renhållning.

Bolagsordningar, ägardirektiv mm
Planer och program
Reglementen
Regler och riktlinjer
Strategier
Taxor och avgifter

Senast uppdaterad 2019-09-12