Kommunarkivet

Lindesbergs kommunarkiv är hela kommunens arkiv.

På kommunarkivet förvaras de kommunala handlingar som ska bevaras för eftervärlden. Detta för medborgarnas rätt till insyn, för forskning och för det lokala och nationella kulturarvet. Det är kostnadsfritt att begära ut kommunens handlingar.

Nuvarande Lindesbergs kommun bildades 1971 genom en sammanslagning av Lindesbergs stad, Linde kommun, Ramsbergs kommun, Fellingsbro kommun, Frövi köping och Näsby landskommun. Detta innebär att kommunarkivet även ansvarar för dessa gamla kommuners arkiv.

Hos oss kan du ta del av allmänna handlingar från kommunens förvaltningar, såsom kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, barn- och utbildningsnämnden, socialförvaltningen m fl. Vissa handlingar är belagda med sekretess och i de fallen görs en sekretessbedömning innan utlämning.

Kontakta kommunarkivet

Arkivarie

Annelie Söderberg

annelie.soderberg@lindesberg.se

0581-810 42

Har du frågor angående bygglov, vatten och avlopp kontaktar du Samhällsbyggnad Bergslagen.

Servicecenter

servicecenter@sbbergslagen.se

0587-55 00 40

Senast uppdaterad 2020-10-09