Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige representerar folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor.

Kommunfullmäktige fattar viktiga beslut i frågor som rör kommunens organisation, ekonomi, övergripande planer, val till nämnder och vad nämnderna ska arbeta med. Kommunfullmäktige väljer i sin tur kommunstyrelse och övriga kommunala nämnder och styrelser.

Alltid öppna möten

Alla har rätt att följa kommunfullmäktiges sammanträden på plats, dessa sker åtta gånger per år. Du har möjlighet att ställa frågor till kommunledningen under punkten "Allmänhetens frågestund".

Mandatfördelning 2018-2022

Mandatfördelning politiska partier och mandat‌
Politiska partier
Mandat
Socialdemokraterna
14
Sverigedemokraterna
9
Moderaterna
8
Centerpartiet
6

Vänsterpartiet

3

Kristdemokraterna

2

Miljöpartiet
1
Liberalerna1
Landsbygdspartiet oberoende
1

Arbetet

Arbetet styrs bl.a. av kommunallagen samt av en arbetsordning som kommunfullmäktige själv har antagit. Inför sammanträdet förbereds det av dess presidium (ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande) och ärendena har behandlats av kommunstyrelsen som lämnar förslag på vilket beslut som ska fattas.

Kommunfullmäktiges presidium

Arnold Bengtsson (S), ordförande


Fredrik Lindmark (M), 1:e vice ordförande


Inga Ängsteg (C), 2:e vice ordförande

 

 

Senast uppdaterad 2019-02-20