Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen utför de beslut/uppdrag som barn- och utbildningsnämnden har fattat.

Inom förvaltningens ansvarsområde finns kommunens förskolor, fritidshem, särskola, grundskola, gymnasium och kulturskola.

‌Kontakta Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen

barn.utbildningsforvaltningen@lindesberg.se


Thomas Lindberg

thomas.lindberg@lindesberg.se

förvaltningschef

0581-811 86

Kristina Öhrn

kristina.ohrn@lindesberg.se

verksamhetschef förskolan

0581-812 27

Peter Lundell

peter.lundell@lindesberg.se

verksamhetschef grundskolan

0581-833 23

Staffan Hörnberg

staffan.hornberg@lindesberg.se

verksamhetschef gymnasiet

0581-813 45

 

Senast uppdaterad 2018-10-08