Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret utför uppdrag åt kommunstyrelsen och utgör samtidigt kommunens ledning.

Här finns personalenheten med övergripande ansvar för personalfrågorna såsom förhandlingar med fackliga företrädare, lönekontor med mera.

Till kommunledningskontoret hör också ekonomienheten med ansvar för finansförvaltning, pensionsförvaltning och övergripande ekonomiskt ansvar.

IT-enheten ansvarar för strategiska frågor, stöd och drift gällande IT-verksamhet.

Kanslienheten ansvarar för kommunens administration, tjänstemannaservice till den politiska ledningen, arkivet och har ett övergripande ansvar för samordning av information och webb. Till kanslienheten hör också samordning av finskt förvaltningsområde.

På kommunledningskontoret finns också kommunstrateg, samordning av integrationsfrågor och måltidsenheten som ansvarar för måltider inom förskola, grundskola och äldreomsorg.

‌Kontakta Kommunledningskontoret

Henrik Arenvang

henrik.arenvang@lindesberg.se

Kommundirektör

0581-810 34

Carina Fyrpihl

carina.fyrpihl@lindesberg.se

Personalchef

0581-810 20

Gunilla Sandgren

gunilla.sandgren@lindesberg.se

Ekonomichef

0581-817 17

Andreas Ericsson

andreas.ericsson@lindesberg.se

IT-chef

0581-810 91

 

Senast uppdaterad 2018-10-08