Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar på uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen och är en gemensam förvaltning för miljö- och byggfrågor för kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen är indelad i tre enheter.

Stadsbyggnadskontorets uppdrag är att arbeta för en god bebyggd miljö. Enheten arbetar med bygglov, tillsyn och planering. Enheten hanterar även mark- och exploateringsfrågor, kartor, adresser, mätuppdrag och bostadsanpassningsbidrag.

Miljökontorets uppdrag är att motverka risk för olägenhet för människors hälsa och miljön samt bidra till att Sveriges miljömål uppnås. Miljökontoret handlägger tillstånd och har tillsyn av miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, livsmedel och alkohol.

Inom staben finns olika stödfunktioner till förvaltningen och nämnden samlade, exempelvis arkiv, diarieföring och ekonomi. Staben har även hand om kommunernas geografiska informationssystem (GIS) samt energirådgivning.

Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
info@sb-bergslagen.se
Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg

Martin Lindström
martin.lindstrom@sb-bergslagen.se
0581-817 08
Förvaltningschef

Isabella Lohse
isabella.lohse@sb-bergslagen.se
0581-810 66
Enhetschef Stadsbyggnadskontoret

Hilkka Sievert
hilkka.sievert@sb-bergslagen.se
0581-811 65
Enhetschef Miljökontoret

Marie Jonsson
marie.jonsson@sb-bergslagen.se
0581-811 36
Enhetschef Stab

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Servicecenter
0587-55 00 40
servicecenter@sbbergslagen.se

Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring
Samhällsbyggnad Bergslagens växel
0587-55 00 00

Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Text

Senast uppdaterad 2020-06-29