Socialförvaltningen

Socialförvaltningen utför de beslut/uppdrag som socialnämnden har fattat.

Socialförvaltningen är en av kommunens största förvaltningar. Förvaltningens verksamhet bedrivs i tre olika verksamhetsområden, alla verksamhetsområden har en verksamhetschef som ansvarar för att tjänsterna utförs med god kvaltitet.

Verksamhetsområdena är

  • Vård och omsorg, som ansvarar för stöd vård och omsorg för äldre. Inom äldreomsorgen finns bland annat hemtjänst, vård- och demensboenden samt hälso- och sjukvård.
  • Funktionsstöd, som ansvarar för stöd vård och omsorg till personer med funktionsnedsättning.
  • Individ och familj, som ansvarar för att ge stöd till barn, ungdomar och familjer i utsatta situationer, till personer med psykisk funktionsnedsättning samt behandling till personer med missbruksproblem.
‌Kontakta Socialförvaltningen

Socialförvaltningen

socialforvaltningen@lindesberg.se


Madde Gustavsson

madde.gustavsson@lindesberg.se

förvaltningschef

0581-816 26

Jessica Öhlund

jessica.ohlund@lindesberg.se

verksamhetschef vård och omsorg

0581-810 84


Inger Österberg

inger.osterberg@lindesberg.se

verksamhetschef individ och familj

verksamhetschef funktionsstöd

0581-812 17


Senast uppdaterad 2020-02-17