Tillväxtförvaltningen

Tillväxtförvaltningen utför de beslut/uppdrag som tillväxtutskottet har fattat.

Här finns kulturenheten som ansvarar för bland annat kulturfrågor, bibliotek och kulturhistoriska arkivet.

Till tillväxtförvaltningen hör också näringslivsenheten med ansvar för bland annat frågor gällande näringsliv, turism och landsbygdsutveckling.

Vuxenutbildning är ett strategiskt område för att utveckla såväl arbetsliv, som individ i ett demokratiskt samhälle. Kunskaper måste ständigt förnyas, kompetenser kompletteras och egenskaper utvecklas. Vuxenutbildningen drivs till största delen på Masugnen i Lindesberg.

Arbetsmarknadsenheten är kommunens resurs för att hjälpa människor utan sysselsättning vidare mot studier och arbete.

‌Kontakta Tillväxtförvaltningen

Magnus Sjöberg
magnus.sjoberg@lindesberg.se

Förvaltningschef

0581-816 21

Kristina Öster

kristina.oster1@lindesberg.se

Kulturchef

0581-815 27

Wilhelm Magnusson

wilhelm.magnusson@lindesberg.se

Näringslivschef

0581-811 39

Catrine Pernros-Eriksson

catrine.eriksson@lindesberg.se

Rektor

0581-816 16

Mattias Molin
mattias.molin@lindesberg.se

Rektor sfi och enhetschef samverkansenheten

0581-816 05

Zila Conejeros
zila.conejeros@lindesberg.se
Arbetsmarknadschef

0581-816 50


Senast uppdaterad 2020-02-17