Tillväxtutskottet

Tillväxtutskottet ansvarar för bland annat vuxenutbildning, arbetsmarknad, kommunala kultur- och fritidsverksamheten, näringslivsutveckling och turism.

Förutom dessa områden ansvarar tillväxtuskottet även för flyktingmottagande, biblioteksverksamhet, konsumentrådgivning, landsbygdsutveckling, mark och exploatering samt infrastruktur.

Tillväxtutskottet

Irja Gustavsson (S), ordförande

Jonas Kleber (C), vice ordförande

Senast uppdaterad 2019-02-20