Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Lindesbergs kommun logotyp

Utskott för stöd och strategi

Utskottet ansvarar för bland annat kansli, ekonomi, personal och information/kommunikation.

Förutom dessa områden ansvarar utskottet för IT, måltid, miljö, folkhälsa, upphandling samt risk och säkerhet.

Utskott för stöd och strategi

Irja Gustavsson (S), ordförande

Jonas Kleber (C), vice ordförande

Senast uppdaterad 2019-02-20