Brottsförebyggande rådet

Lindesbergs Brottsförebyggande råd, Linde BRÅ, verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i Lindesbergs kommun.

I rådet ingår representanter från kommunen och Polisen. Som generell målsättning gäller att förebygga och försöka minska återfallen i brott och att särskilt uppmärksamma brottsoffrens situation.

Rådet är inte ett beslutande organ utan ett forum för informationsöverlämnande mellan de representerade myndigheterna och förvaltningarna.

Kontakt
Peter Björklund
peter.bjorklund@nora.se
0587-811 66

Relaterad information

Senast uppdaterad 2018-06-01