Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Lindesbergs kommun logotyp

Allmänna handlingar Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen tar ut avgifter för kopior av allmänna handlingar.

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har rätt att ta ut avgifter för kopia, utskrift eller avskrift av allmän handling enligt fastställd avgift.
Vad som avses med allmän handling framgår av 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105).
Utlämnande av kopia av allmän handling med stöd av offentlighetsprincipen regleras i olika författningar. Den som önskar har rätt att på begäran få en kopia, utskrift eller avskrift av allmän handling n

är uppgifterna kan tas fram med "rutinbetonade arbetsinsatser". Är handlingen lagrad i pappersform men inte kan tas fram av en arbetsinsats som anses rutinbetonad så har förbundet ingen skyldighet att hantera beställningen enligt offentlighetsprincipen. En bedömning ska göras, från fall till fall, om frågan ska avvisas eller utföras mot ersättning.

‌Avgifter för kopiering av allmänna handlingar

Kopia

Avgift

1-9 sidor A4

Ingen kostnad

10 sidor

50kr

För varje sida därutöver

20kr per sida

A3 (t ex kartor)

Svartvitt 10kr per sida


Färg 20kr per sida


‌Avgift för elektronisk kopia av allmänna handlingar

Kopia

Avgift

Elektroniskt lagrade handlingar som skickas med e-post

Ingen avgift

Inscanning av 1-9 sidor

Ingen avgift

Inscanning av 10 sidor

50kr

För varje sida därutöver

2kr per sida


Avgift för försändelse‌

Kopia

Avgift

Mindre än 20 gram

Ingen avgift

Mer än 20 gram

Portokostnad

Postförskott, bud etc

Faktisk kostnad

E-post

Ingen kostnad

Databärare (t ex USB-minne)

Tillhandahålls av förbundet till självkostnadspris

Avgiften kan erläggas via Swish, faktura eller genom inbetalning till förbundets bankgiro. Vid insättning via förbundets bankgiro eller via Swish ska referens "begäran" anges.

Dubbelsidig utskrift
Avgift gäller per sida och inte per papper. Ett papper med dubbelsidig text blir alltså två sidor.

Särskilt format
Om ett särskilt format eller ett dyrare papper än normalt efterfrågas kan en högre avgift än den föreskrivna tas ut för att täcka den faktiska kostnaden.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Servicecenter
0587-55 00 40
servicecenter@sbbergslagen.se

Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring
Samhällsbyggnad Bergslagens växel
0587-55 00 00

Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Text

Senast uppdaterad 2020-06-23