ABC föräldrautbildning i kommunen - välkommen med din anmälan!

Under våren genomförs två föräldrautbildningar, en i centrala Lindesberg och en Fellingsbro.

ABC står för "alla barn i centrum" och vänder sig till föräldrar med barn i åldrarna 3-12 år. Under träffarna ges möjlighet att diskutera föräldraskap med andra föräldrar. Innehållet handlar bland annat om hur föräldrar kan främja sitt barns självkänsla, hur man kan arbeta för att stärka relationerna i familjen och hur konflikter kan förebyggas. Information och diskussion varvas med övningar och filmer.

- Alla är vi experter på föräldraskap. Egentligen krävs ingen forskning för att övertyga oss om att bra relationer med våra barn är viktiga. Det vet vi redan. Däremot är det inte alltid så självklart hur man åstadkommer det. De flesta av oss föräldrar kan känna igen oss i vardagssituationer där relationerna sätts på prov, menar Tova Heiniemi som är kurator och praktiskt samordnar utbildningarna.

Värdefulla timmar

ABC består av fyra gruppträffar kring varsitt tema. Hela programmet pågår under ungefär två månader och varje möte tar cirka två och en halv timme. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har som mest 10 deltagare.

- På träffarna tar vi del av både varandras erfarenhet och forskning. Lärdomar och insikter vi sedan bär med oss och praktiserar hemma mellan träffarna, berättar Tova.

Träffarna i Fellingsbro är redan fullbokade, men platser finns kvar i Lindesberg! Fika ingår och utbildningen är kostnadsfri.

För anmälan, frågor och funderingar:

Marie Wellander telefon 073-600 82 88, marie.wellander@lindesberg.se

Jennie Niklasson telefon 076-723 44 16, jennie.niklasson@lindesberg.se

ABC föräldrautbildning är ett koncept framtaget av Stockholms stad i samarbete med Karolinska institutet och används i flera kommuner. Här i länet erbjuds föräldrautbildningen i alla norrkommuner i samarbete med Region Örebro län.

ABC träffar i centrala Lindesberg ‌

Tisdag 2 april

17.00-19.30

Familjecentralen, Kristinavägen 49 D

Tisdag 16 april

17.00-19.30

Familjecentralen, Kristinavägen 49 D

Tisdag 14 maj

17.00-19.30

Familjecentralen, Kristinavägen 49 D

Tisdag 21 maj

17.00-19.30

Familjecentralen, Kristinavägen 49 D

Tisdag 18 juni (återträff) 17.00-19.30 Familjecentralen, Kristinavägen 49D

Senast uppdaterad 2019-03-19