Årsstämma Linde Stadshus AB

Tisdag 26 maj klockan 13 hålls årsstämma med Linde Stadshus AB i kommunhuset Lindesberg.

Årsstämman är öppen för allmänheten

Om du, som tillhör allmänheten, vill gå på årsstämman behöver du anmäla dig. Du anmäler dig senast fredag 22 maj. Skicka brev till Lindesbergs kommun, Linde Stadshus AB, 711 80 Lindesberg eller e-post kommun@lindesberg.se.

Linde Stadshus AB

Det kommunala bolaget Linde Stadshus AB styr, samordnar och tar fram strategiska planer för koncernen. Bolaget är direkt underställt kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har uppsiktsplikt.

Välkommen på årsstämma!

Har du frågor?

Kontakta kommunkansliet via växeln, 0581-810 00.

Senast uppdaterad