Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Byte av vatten- och spillvattenledningar i södra Fellingsbro

Arbetet med att byta ut vattenledningar och spillvattenledningar har påbörjats och beräknas pågå tre veckor.

Under arbetets gång kommer vattenförsörjningen att stängas av kortare perioder, dessa tillfällen kommer att informeras separat.

Mer information om avstängningen, Samhällsbyggnad Bergslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Servicecenter
0587-55 00 40
servicecenter@sbbergslagen.se

Text

Senast uppdaterad 2020-04-29