Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Förslag till detaljplan för planområdet "Bägaren" ute på samråd

Fram till den 22 mars finns möjlighet att se hur området kring nuvarande vårdcentral kan komma att utformas, efter att verksamheten flyttat till det nya området Bergsparken.

Förslaget till detaljpan finns att se i sin helhet på både biblioteket i Lindesberg, Kungsgatan 37A och på stadsarkitektkontoret i Lindesberg, Kungsgatan 41. Det går också att läsa handlingarna härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

- Syftet med att ställa ut handlingarna är att samla in fler uppgifter och få synpunkter på planen, förklarar Björn Nettelbladt som är planarkitekt på Samhällsbyggnad Bergslagen.

Själva planområdet ligger i centrala Lindesberg i slutet av Bytesgatan ( vid strandpromenaden) där nuvarande vårdcentral finns. Syftet med planläggningen är att möjliggöra bostäder i nuvarande vårdcentralens byggnad.

Planförslaget är inte stridande mot gällande översiktsplan eller fördjupning av översiktsplanen för Lindesbergs stad.

Synpunkter på förslaget ska framföras skriftligen och sändes till info@sbbergslagen.se eller till Stadsarkitektkontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg. Ange ”Diarienummer S-2017-478” i ämnesraden.

Mer information:
bjorn.nettelbladt@sbbergslagen.se
telefonnummer: 0581-81745

Senast uppdaterad 2019-04-08