Från och med den 2 maj stängs plankorsning i Frövi för biltrafik

Det gäller plankorsningen vid Stenfallsgatan i centrala Frövi.

Plankorsningen stängs från och med den 2 maj för biltrafik. Det är dock möjligt att fortsättningsvis passera plankorsningen som gående. Det är också tillåtet att leda sin cykel och moped över spåret. Denna trafiklösning gäller till dess en ny gång- och cykelbro byggts av Trafikverket.

I samband med stängningen kommer även förbud mot genomfart med tung lastbil införas på Norra Bangatan mellan Bergslagsvägen och Norrtorpsgatan.

Det finns olika sätt att närma sig begreppet tunga fordon, med ofta avses fordon med en vikt som överskrider 3,5 ton.

Mer information, kontakta:
Håkan Blaxmo, trafikingenjör Samhällsbyggnad Bergslagen
Telefon: 0587-55 00 04 eller hakan.blaxmo@sbbergslagen.se

Senast uppdaterad 2019-04-17