Kommunfullmäktige sammanträder 21 oktober

Kommunfullmäktiges samanträder den 21 oktober kl. 17.00 i Lindeskolans aula.

Bland annat behandlas följande ärenden:

  • Taxa för bygglov och strandskyddsdispens
  • Skattesats för 2020

Du kan ta del av hela ärendelistan på den kommunala anslagstavlan.

Besök kommunfullmäktige

Allmänheten är välkommen att besöka kommunfullmäktiges sammanträde. Lokalen är tillgänglig för rullstolsburna. Under Allmänhetens frågestund har allmänheten möjlighet att ställa frågor till kommunledningen, frågestunden startar kl. 18.15.

Lyssna på sammanträdet

Sammanträdet direktsänds via webben. Sändningen sätts igång i nära anslutning till mötet. Lyssna härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2019-10-14