Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Samråd detaljplan för Lindesby 1:13 m.fl.

Samråd pågår mellan 8 och 29 maj 2020.

Syftet med detaljplanen är en utvidgning av Lindesbergs tätort med ett nytt bostadsområde och en förskola. Planen kommer även möjliggöra för infrastrukturlösningar samt mark för allmänna ytor.

Handlingarna finns att läsa på biblioteket i Lindesberg och hos Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen.

Detaljplan för Lindesby 1:13 m.fl. på Samhällsbyggnadsförvaltningens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Servicecenter
0587-55 00 40
servicecenter@sbbergslagen.se

Text

Senast uppdaterad 2020-05-08