Ska du bygga en altan i sommar?

Från och med månadsskiftet behöver du inte ha bygglov eller förhålla dig till detaljplanen för att bygga en altan.

Detta så länge altanen byggs inom 3,6 meter från huset, inte är högre än 1,8 meter och håller 4,5 meters marginal till tomtgränsen.

Undantaget gäller inte byggnader och bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Sedan är det naurligtvis bra att kolla av med eventuella grannar.

För mer information kontakta Samhällsbyggnad Bergslagen på bygglovsavdelningen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2019-07-01