Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Snöröjning och sandning

Det är Samhällsbyggnad Bergslagen som ansvarar för snöröjning och sandning i kommunen .

Vid 5 centimeters snöfall börjar de röja gång och cykelbanor samt bussgator. Skolgårdarna ska vara röjda till klockan 07.00. Därefter röjer de större gator och vägar i kommunens tätorter. Full röjning sker vid 10 centimeters snöfall. Efter ett normalt snöfall är det färdigröjt inom tolv timmar.

Observera att snöröjning kan ta olika lång tid beroende på väder och nivå på nedisning.

Fastighetsägarens ansvar

Du som är fastighetsägare är skyldig att sköta snöröjning och sandning av gångbanorna som ansluter till din fastighetsgräns. Tänk på att snöröjarna även måste kunna komma fram till slambrunnen.

Privatperson

Tänk på att inte ställa ut ditt avfallslkärl i gatan eller på gång -eller cykelbanan när det är avfallshämtning. Risken är stor att snöröjarna inte kan komma fram och ploga.

Sandning

Sandning utförs på gator och vägar då halkan bedöms vara trafikfarlig. Gång- och cykelvägar, gångbanor, torg och fastigheter sandas i förebyggande syfte.

Som privatperson har möjlighet att hämta max 2 hinkar sand vid kommunens tekniska förrådsanläggningar på respektive centralort.

Senast uppdaterad 2019-01-21