Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Test av VMA - Viktigt Meddelande till Allmänheten

VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner.

Vanligtvis förmedlas VMA via radio och tv. Men vid riktigt allvarliga händelser används även utomhusvarningssystemet för viktigt meddelande, även kallad Hesa Fredrik.

Utomhusvarningssystemet kan användas för beredskapslarm och flyglarm om Sverige skulle råka i krig. Utomhussignalerna testas var tredje månad. Signalen består av 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders tystnad emellan under två minuter. Efter ytterligare 3 minuter, dvs klockan 15.05, avslutas testet med signalen ”Faran över”.

Signalen testas i Lindesbergs och Frövi tätort måndag den 2 mars klockan 15.00.

Senast uppdaterad 2020-02-25