Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Vad innebär eldningsförbud?

Under våren och sommaren kan det vara förbjudet att elda i skog och mark på grund av stor brandrisk. Vid eldningsförbud är normalt all öppen eld förbjuden.

Vanligtvis innebär eldningsförbud att det är förbjudet att elda eller grilla i skog och mark. Kom ihåg att du har eget ansvar för att ta reda på vad som gäller där du befinner dig samt att även all tillåten eldning/grillning sker under eget ansvar.

Det är kommunen eller länsstyrelsen som i samråd med räddningstjänst, beslutar om att utfärda föreskrifter om eldningsförbud. Vilka aktiviteter som omfattas av eldningsförbud, kan vara olika beroende på hur brandrisken ser ut i området där eldningsförbudet gäller.

Kommunen tillsammans med räddningstjänsten kan alltså fatta beslut om eldningsförbud i kommunens geografiska område. Länsstyrelsen fattar beslut om eldningsförbud för ett helt län. Myndigheten för samhällskydd och beredskap går ut med rekommendationer om eldningsförbud, men om ett sådant beslut ska fattas för hela landet, är det regeringen som gör det.

SMHI informerar sedan många år om brandrisk när det är stor brandfara. Vanligast är information om risk för gräsbränder, något som förekommer framför allt tidigt på våren.

Brandriskprognoserna grundas på flera olika beräkningsmetoder som utvecklats på SMHI i samarbete med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB.

Skogsbrandrisk spridning bedöms med ett kanadensiskt modellsystem som i första hand beskriver brandbeteende och spridningsrisk.

Om vill du veta mer om hur bedömmningar görs och när det är aktuellt att hålla koll på brandrisker, erbjuder både MSB, SMHI och sajten Din säkerhet mer information.

Senast uppdaterad 2019-08-19