Vi vill ha dina synpunkter!

Detalj från "Leda och Svanen", Adolf Jonsson, 1934

Lindesberg ska ha ett brett, levande och attraktivt kultur- och föreningsliv för alla boende i kommunen. Därför är ett förslag på ett nytt kulturpolitisk program framtaget.

Nu vill vi veta vad du tycker om förslaget som gäller från att det antas under 2019 - till år 2027.

Kulturen skall vara en naturlig del av vardagen, i skolan, på arbetsplatsen och på fritiden.

Prioriterade målgrupper i förslaget till nytt kulturpolitiskt program är barn och ungdomar samt äldre människor.

Lämna dina synpunkter
Remissen går ut via e-post till allmänhet och föreningsliv i Lindesbergs kommun. Svar och synpunkter skickas senast den 22 februari 2019 till kommun@lindesberg.se

Relaterad information

Senast uppdaterad 2019-03-19