Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Barn- och utbildningsnämnden 11 maj 2020 §§41-52

Barn- och utbildningsnämnden, Ebba Jansson sekreterare

Protokoll som justerats 12 majPDF 

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 12 maj 2020 till och med 3 juni 2020.

Senast uppdaterad 2020-05-12