Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Barn- och utbildningsnämnden 16 mars 2020 §§22-30

Barn- och utbildningsnämnden, Anna Lundström sekreterare

Protokoll som justerats 19 mars PDF

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 20 mars 2020 till och med 11 april 2020.

Senast uppdaterad 2020-03-20