Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 18 december 2019 § 3-30

Barn- och utbildningsnämnden, Jessica Brogren sekreterare

Protokoll som justerats 18 december 2019 § 3-30

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 19 december 2019 till och med 10 januari 2020.

Senast uppdaterad 2019-12-19