Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 7 maj 2020 § 4

Barn- och utbildningsnämnden, Ellinor Halldan sekreterare

Protokoll som justerats maj 2020 § 4PDF

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med  8 maj 2020 till och med 30 maj 2020.

Senast uppdaterad 2020-05-08