Bergslagens överförmyndarnämnd - 16 oktober 2019

Kommunkansliet Ljusnarsbergs kommun, Anders Andersson sekreterare

Protokoll som justerats 23 oktober 2019 § 40-44 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstersekretess § S 19-23

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 24 oktober 2019 till och med 18 november 2019.

Senast uppdaterad 2019-10-24