Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Bergslagens överförmyndarnämnd - 18 mars 2020

Kommunkansliet Ljusnarsbergs kommun, Anders Andersson sekreterare

Protokoll som justerats 26 mars 2020 §§ 15-20 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstersekretess §§ 6-7

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 27 mars 2020 till och med 21 april 2020.

Senast uppdaterad 2020-03-26