Bergslagens överförmyndarnämnd - 21 augusti 2019

Kommunkansliet Ljusnarsbergs kommun, Anders Andersson sekreterare

Protokoll som justerats 21 augusti 2019 § 35-39 sekretess § S 17-18länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 28 augusti 2019 till och med 23 september 2019.

Senast uppdaterad 2019-08-28