Bergslagens överförmyndarnämnd - 21 november 2019

Kommunkansliet Ljusnarsbergs kommun, Anders Andersson sekreterare

Protokoll som justerats 21 november 2019 § 45-48 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstersekretess § S 24-27

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 26 november 2019 till och med 23 december 2019.

Senast uppdaterad 2019-11-28