Kommunala pensionärsrådet / Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning, 20 november 2019

KPR / KRF, Erika Johansson, sekreterare

Protokoll som justerats 29 november 2019PDF

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 29 november till och med 20 december 2019.

Senast uppdaterad 2019-11-29